Környezeti tényezők többváltozós hatásvizsgálata a szennyvíziszap lebontása során

A biotechnológiai folyamatok a „környezet-érzékeny” technológiák közé tartoznak. Tekintettel arra, hogy szerves anyagokkal és élő ágensekkel dolgozunk, különös figyelmet kell fordítanunk az egyes időjárásból eredő kockázatokra. Ezek közül is kiemelendő a szárazság, a hótakaró kialakulása, illetve a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű esővíz. Az időjárási események mellett egyes meteorológiai változók (nappali és éjszakai hőmérsékleti értékek, páratartalom, csapadékmennyiség) hatásait vizsgáljuk automatikus mérőberendezések segítségével. Mindezek alapján modellezni tudjuk azokat a viszonyokat, amelyek beavatkozást igényelnek. A modelltől azt várjuk, hogy a későbbi termelési fázis során hatékonyan mérsékelni tudjuk a gazdasági károk kockázatait, és járuljon hozzá egy nagyobb kapacitású, magasabb szinten automatizálható rendszer megteremtésének alapjaihoz.