Különböző trágyagiliszta (Eisenia fetida) törzsállományok összehasonlító vizsgálata

A kifejleszteni kívánt, környezetileg fenntartható technológia egy olyan biotechnológiai eljárás, amely a trágyagiliszta (Eisenia fetida) faj képességeinek ipari felhasználását helyezi középpontba. E faj biológiai ágensként a bomlásban lévő szerves anyagok további feltárásában vesz részt, amely révén a növények számára jól hasznosítható mellékterméket (vermikomposztot) állít elő. A trágyagiliszta a fajon belül megfigyelhető genetikai változatosság révén jól alkalmazkodik meglehetősen szélsőséges környezeti feltételekhez is. Az előzetes vizsgálatok szerint azonban nem minden törzsállomány alkalmas a szennyvíziszap feldolgozására (kémhatás, nedvességtartalom, mikrobiológiai jellemzők, gázképződés, szennyező anyagok jelenléte). Bár a szennyvíziszap összetétele általában jellemző az adott településre, mégis időben változó minőségű anyagnak számít. Ez ugyancsak aláhúzza a jelenleg elérhető törzsállományok összehasonlító vizsgálatát. A hazánkban és a környező országokban elérhető törzsállományokból származó mintaállományokat párhuzamos vizsgálatokban, azonos körülmények között teszteljük. Az egyes populációk túlélőképességét, fertilitását mérésekkel állapítjuk meg. Az egyes mintaállományok szaporulatait a különböző szennyvíziszap-típusoknak megfelelő kísérleti telepekre oltjuk, és további vizsgálatokat végzünk az alkalmazkodóképesség megállapítása érdekében. A vizsgálat végén rendelkezésünkre állnak mindazon adatok, amelyekkel kiválasztható a tervezett biotechnológiai eljáráshoz szükséges törzsállomány.